Om föreningen.

Våra resor till Moldavien bjuder på många upplevelser som blir till minnen för livet.

 

Ofta träffar vi på duktiga hantverkare, gör besök på daghem och skolor, blir inbjudna till pensionärer som bjuder på hemgjort vin och ost m.m. Vi träffar dansgrupper och musikgrupper, konstnärer förutom att vi kan besöka historiska platser t.ex. Bender som ligger i Moldavien. Att besöka utbrytarrepubliken Transinistrien är också ett äventyr man inte glömmer så lätt.

 

De bästa är emellertid möten med familjer ute i byarna. Misären kan vara stor och problemen många för de som inte har arbete eller tillräckligt med odlingar att försörja sig på. När vi köpt in en ko eller andra djur har familjens livsvillkor radikalt förbättrats och att se glädjen och livsgnistan som tänds hos många betyder enormt mycket. 

 

Jag slutar aldrig att förundras över att jag som lågavlönad pensionär i Sverige kan uträtta så mycket med så små medel och jag är otroligt tacksam till alla som skänker pengar och på annat sätt stödjer min/vår förening och ger mig förtroendet att fördela detta bland familjerna. Mitt pensionärsliv har blivit oerhört rikt och ger massor av energi. Många fler skulle kunna berika sitt liv på detta sätt!

 

Roligast av allt är kunna se och uppleva hur barnen utvecklas från att ha varit tysta och blyga till att bli glada, pigga barn som får kläder, skor, varm mat, kompisar och stimulans av utbildad personal på daghemmet.  Och vilken lycka när vi köpt cyklar till barnen!

 

              

                          Bilderna visar Petru på sin nya cykel, och hur fint det kan bli när en familj får lite support.

                                         

 
 

.